UNGHERIA

1° LIVELLO 2° LIVELLO 3° LIVELLO
Cognome Nome Zona E-mail Telefono Data Data Voto Data
Zoltan Berki Budapest
Szalai Csaba Gyo’r
Szabo’ Gyorgy Istvan Sze’kesfehe’rva’r
Kerekes Ferenc Budapesst